Tjänster

PEFC certifiering för trävirke
genom Finotrol

Spårbarhetscertifiering enligt PEFC

Med hjälp av PEFCs spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) kan ett företag som tillverkar eller använder träbaserade produkter visa att virkesråvaran kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Uppgifter om varifrån virket kommer är en fördel för företaget då marknaden blir allt mera miljömedveten. PEFCs logotyp på produkten vittnar om ett ansvarsfullt företagande.

Tjänster av Finotrol Ab i Finland

Finotrol Ab och nederländska certifieringsinstitut SKH har tecknat samarbetsavtal i 2013 att erbjuda PEFC certifieringstjänster i Finland.

Avtalet är en fortsättning av den tidigare inlett ett samarbete under 2012, då företagen
tecknat avtal om kvalitetskontroll av trävaror för KOMO-certifieringar i Finland.

Nederländska SKH är spesialised i certifiering av trä- och skogsprodukter och systemer.
SKH har bland annat beviljats ​​över 300 PEFC-certifikat, som används i trävaror
exporterats till många viktiga trävirkeförbrukande länder, till exempel Tyskland.

PEFC och Komo certifikat beviljas och upprätthålls av SKH, men revisioner
i Finland sköts av Finotrol Ab.

Be om en offert för PEFC certifiering:

Kari Kuhmonen, teknisk chef, huvudansvarig utvärderare
kari.kuhmonen@finotrol.fi
+358 40 658 6665
Teollisuuskatu 3-5
50130 Mikkeli

Expert inom produktcertifiering - Finotrol